Grondbank West BV

heeft als hoofdactiviteit het herbestemmen en afvoeren van partijen grond en andere materialen. U moet zich voorstellen dat bij de uitvoering van allerlei bouwactiviteiten vaak grond en/of andere materialen overblijven. Deze reststoffen moet worden afgevoerd. Grondbank West BV zoekt voor deze grond en materialen een bestemming.

Verder dragen wij zorg voor de afvoer van allerlei verontreinigde grond, bijvoorbeeld afkomstig uit bodemsaneringen en bij milieucalamiteiten. Deze grond gaat naar erkende verwerkers en stortplaatsen. Ook voeren wij allerlei vrijkomende materialen af, zoals puin, slakken, verontreinigde funderingsmaterialen, asbesthoudende materialen in grond, etc, etc. Tenslotte leveren wij grotere partijen gebruikt, gecertificeerd zand, gecertificeerde grond en samengestelde grondproducten. Buiten het afvoeren van grond en andere materialen adviseren wij u over de aanpak van verontreinigingen en over het onderzoeken hiervan. overblijven. Deze reststoffen moet worden afgevoerd. Grondbank West BV zoekt voor deze grond en materialen een bestemming.

Onze klanten
Grondbank West BV kan vele opdrachtgevers tot haar klanten rekenen:

- Overheden, zoals gemeenten, samenwerkingsverbanden,
   hoogheemraadschappen, rijksgebouwendienst en provincies.
- Makelaars en particulieren.
- Aannemingsbedrijven in de weg- en waterbouw en bouwkundige
   aannemers in woningbouw en utiliteitsbouw
- Projectontwikkelaars
- Adviesbureaus voor civiele techniek, milieutechniek,
   landschapsinrichting en bouwkunde
- Aannemers van sloopwerken
- Transportbedrijven
- Ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf